PRE REŠTAURÁCIE

Ponuka služieb deratizácie a dezinsekcie pre reštauračné zariadenia.

Špecifikácia služby:

Ponúkame vám komplexnú starostlivosť v oblasti deratizácie a dezinsekcie. Vo vašej reštaurácii zariadime systém lapačov a staničiek, ktoré spolahlivo elimunujemú škodcov.

Ďalšou výhodou je založenie kompletnej dokumentácie obsahúce nasledovné záložky:
– kontakté údaje – čísla na technikov,
– 
mapa so zakresleným systémom v prevádzke a jej okolí,
– kontrolný záznam z kontrolných bodov,
– protokol o vykonaní a odovzdaní DDD prác,
– prvá pomoc,
– karty bezpečnostných
– zmluva o spolupráci.

Rozsah prác:
– založenie systému (10 x stanička myš/lezúci hmyz, 1x lapač mole,1x lapač octomilky, deratizačné staničky s nástrahou, dokumentácia),
– 
monitoring objektu 1x mesačne,
– výmena lepových lapačov, náplní, feromónov a nástrah,
– vypracovanie dokumentov ku kontrolám a represívnym zásahom,
– preventívny zásah proti lietajúcemu hmyzu 2x ročne,
– servis elektrického lapaču hmyzu (lepové dosky, sveteľné trubice a štartér),
– zásah do 24h od nahlásenia požiadavky.

Paušálny poplatok: 80 EUR bez DPH / 96 EUR s DPH 

V cene je zahrnutá doprava, práca, materiál, monitoring 1x mesiac, všetky represívne a preventívne zásahy, dokumentácia. 

MATE OTÁZKY?

Neváhajte nás kontaktovať.