DERATIZÁCIA

Hovoríme o likvidácii a regulácii škodlivých hlodavcov (potkany, myši a pod.) z dôvodu ochrany ľudského zdravia, úrody a priestorov.

Hlodavce dokážu spôsobiť značné škody nielen na majetku a potrave, ale ohrozujú tiež verejné zdravie rozšírením nebezpečných infekčných chorôb. Priestory znečisťujú močom a trusom, ohlodávajú všetko navôkol a teda poškodzujú nábytok, podlahy, steny, či elektroinštalácie a vodoinštalácie, čo môže mať za následok poškodenie strojov a iných zariadení. Na odstránenie a reguláciu problému je dôležitá odborná deratizácia a následná pravidelná prevencia.

Premnoženie hlodavcov je zväčša sezónnym problémom – na jar sú hlodavce vyhladované a pri snahe dostať sa k potrave sa ľahko vedia infiltrovať ku zdroju, na jeseň si zase hľadajú teplé úkryty na prezimovanie. Vykonanie pravidelnej deratizácie zabraňuje premnoženiu a predchádza vzniku ochorení a materiálnych škôd. Zabezpečujeme tiež deratizáciu špeciálne pre subjekty povinné  zo zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Pri likvidácii ideme tou najekologickejšou a zároveň najekonomickejšou cestu.

Po vykonanej deratizácii, vždy poskytujeme dodatočnú kontrolu účinnosti zásahu.

Stiahnite si našu prezentáciu v PDF: Preznetácia HolmarDDD

MATE OTÁZKY?

Neváhajte nás kontaktovať.